Jätteiden siirtoasema

Jätteiden siirtoasemat

INESTAn jätteiden siirtoasemat varmistavat, että 100 % jätteestä on puristettu ja varastoinnista tai käsittelystä ei aiheudu hajuja tai ulkoisia jätteitä, jotta ympäristö pysyy puhtaana.

Lisätietoja

Jätteidenkäsittelyrobotit

Ants-jätteidenkäsittelyrobotit puhdistavat ja kuljettavat jätteitä ja roskia työmaalla. Soveltuu ihanteellisesti jätteiden siirtoasemille.

Lisätietoja